Dubai

മൈലപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞാപ്പു: നാട്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ പെരുന്നാള്‍ ട്രിപ്പ് (3)

Tuesday, November 14, 2006

നാട്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ പെരുന്നാള്‍ ട്രിപ്പ് (3)

2 Comments:

Blogger കുഞ്ഞാപ്പു said...

ബീമാനത്തില് പോകുംബം ദാ ഇങ്ങനെ പോകണം.

November 15, 2006 5:42 PM  
Blogger salim kv said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നുണക്കവിതകളും

March 06, 2007 2:55 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home